1. เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องหลอมและเครื่องตัดพลาสติกเม็ดโดยตรง ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี
  2. เราผลิตเครื่องจักรเอง ไม่ใช่เครื่องที่นำเข้าจากต่างประเทศ ดังนั้น จึงไม่มีปัญหาเรื่องการซ่อมแซม และอะไหล่ทดแทน
  3. เรามีสต๊อกอะไหล่ของเราเอง จึงให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
  4. เรามีช่างที่เชี่ยวชาญไว้คอยบริการลูกค้า สามารถแนะนำ ตลอดจนป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า
  5. เครื่องจักรของเราบำรุงรักษา และทำความสะอาดง่าย ประหยัดเวลา