เครื่อง Pelletizer ของเอเซียทองกิจ ประกอบด้วยหัวตะแกรงไฮโดรลิก เครื่องตัดปรับรอบได้ ห้องเกียร์ใหญ่ แข็งแรง เดินเงียบ อะไหล่มาตรฐาน สามารถหลอมพลาสติกได้หลายชนิดตามที่ใช้กันทั่วไปในท้องตลาด เช่น HDPE, LDPE, PP, PS, ABS

mountain

เครื่องหลอมตอนเดียว

เหมาะกับการใช้งานในกรณีที่เศษพลาสติกไม่สกปรกมาก เช่น เศษเหลือจากขั้นตอนการผลิตในโรงงานเราเอง การกรองจึงมีแค่ครั้งเดียวก็เพียงพอ สามารถประหยัดพลังงานได้มาก เครื่องชนิดนี้มี 3 ขนาด วัดจากขนาดของสกรู (เส้นผ่าศูนย์กลาง) คือ 75 มม. 100 มม. และ 125 มม.

ดาวน์โหลด

 

mountain

เครื่องหลอม 2 ตอน

เหมาะกับการใช้งานในกรณีที่เศษพลาสติกมีความสกปรกมาก เช่น เศษพลาสติกที่มาจากกองขยะ จึงต้องมีการกรองสองครั้งคือ กรองที่หัวตะแกรงตัวใหญ่ (หรือตัวแม่) และกรองที่หัวตะแกรงตัวเล็ก (หรือตัวลูก) เครื่องชนิดนี้มี 3 ขนาด วัดจากขนาดของสกรู (เส้นผ่าศูนย์กลาง) คือ 75 มม. 100 มม. และ 125 มม. โดยขนาด 125 มม. เป็นขนาดที่ลูกค้านิยมใช้มากที่สุด

ดาวน์โหลด

 

เครื่องหลอมตัวแม่

เครื่องหลอมตัวลูก

หัวตะแกรงตัวแม่

หัวตะแกรงตัวลูก

ห้องเกียร์ขนาดใหญ่

ถังใส่พลาสติก

สเปกของเครื่องหลอมพลาสติก